انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

وبگاه دکتر مرضیه متولی

 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922415 (009821)
  نمابر:   .................(009821)
  پست الکترونیک: motevalli@yahoo.com
 گروه آموزشی             رادیولوژی
 مرتبه علمی             دانشیار
         آخرین مدرک  تحصیلی                            
متخصص رادیولوژی